Olika

Gruppen ”Olika” innefattar en mängd av olika produkter. För enkelhet och bekvämlighet har vi gjort följande uppdelning i följande grupper inom kategorin ”Olika”:

Snekketransportører
Varmeskabe
Transportbånd / Rundborde
Rustfri stålborde
Diverse

”Ugnar” som innehåller utrustning inom kultur odling vid låga temperaturer och vid högre temperaturer.
”Transportör och rundabord” som innehåller både band och slat transportörer i olika längder och bredder och rundabord som
används genom ackumulering av emballage före eller efter fyllning.

”Skruvtranspotrör” visar ett brett spektrum av skruvtransportören, som ger vertikal och horisontell transport av pulver / granulat.

”Rostfritt stål bord” finns bord stående på ben eller avsedda att monteras på väggen med eller utan diskbänk.

”Olika” gruppen är där du hittar alla objekt som inte skulle naturligt placeras i någon av de andra grupperna.

Kontakta oss, om ni har frågor och behöver råd på Tel. 0045- 48160166 eller mail [email protected]