Trattar

Hos Handing har vi alltid rostfria trattar i lager. Våra trattar är öppna med 45-60 ° konisk botten, och dom finns i olika utföranden.

0-99 liter
100-499 liter
500 og opefter

Våra trattar är indelade i tre olika kategorier:
· 0-99 liters trattar
· 100-499 liter trattar
· 500-1500 liter trattar
Om ni vill ha en större tratt, bör ni se underkategorin rostfria ståltankar.
Rostfria ståltankar.

När vi har sålt en tratt, är det standard att den tvättas och förbereds för leverans.
Ändringar och modifieringar av dom rostfria trattarna kann genomförs på eget verkstad före önskad leverans. Som ett alternativ till våra begagnade rostfria trattar kan Handing även leverera nya trattar. Dessa kan göras i nästan alla dimensioner.
Kontakta oss om du har frågor och behöver råd på Tel. 0045 48160166 eller mail [email protected]